بانک ملی

شماره حساب به نام شرکت فن آوران آنیل آسیا:

0107760855006         
 
 


بانک ملی

شماره کارت:

6037991056293255

شماره حساب:

0303124703001
 
 


بانک ملت

شماره کارت:

6104337030805475

شماره حساب:

3227236137
 
 


بانک صادرات

شماره کارت:

6037691101649598

شماره حساب:

0326091733006
 
 


بانک پاسارگاد

شماره کارت:

5022291004103683

شماره حساب:

210،8000،10192409،1
 
 


بانک سپه

شماره کارت:

5892101031462829

شماره حساب:

0251100189296
 
 


بانک تجارت

شماره کارت:

6273531050285187

شماره حساب:

0003622521139
 
 


بانک مسکن

شماره کارت:

6280231406071448

شماره حساب:

310010916156
 
 


بانک اقتصاد نوین

شماره کارت:

6274129001620775

شماره حساب:

1-4190779-800-151
 
 


بانک پارسیان

شماره کارت:

6221061037090018

شماره حساب:

125680001232090000
 
 


بانک انصار

شماره کارت:

6273817004223248

شماره حساب:

1887-701-6976323-1
 
 


پست بانک

شماره کارت:

6277601003355052

شماره حساب:

02962040016507131501
 
 


بانک سامان

شماره کارت:

6219861000998855

شماره حساب:

001-00063443-800-0868
 
 


بانک کشاورزی

شماره کارت:

6037701066036531

شماره حساب:

559329552 
 
 
 کلیه حسابهای فوق به نام مرتضی پیری میباشد
 
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 تیر 1390    | توسط: مرتضی پیری    |    | نظرات()