بانک ملی
شماره کارت:
6037991056293255
شماره حساب:
0303124703001
 
 
 
 
بانک ملت
شماره کارت:
6104337030805475
شماره حساب:
3227236137
 
 
 
 
بانک صادرات
شماره کارت:
6037691101649598
شماره حساب:
0326091733006
 
 
 
 
بانک پاسارگاد
شماره کارت:
5022291004103683
شماره حساب:
210،8000،10192409،1
 
 
 
 
بانک سپه
شماره کارت:
5892101031462829
شماره حساب:
0251100189296
 
 
 
 
بانک تجارت
شماره کارت:
6273531050285187
شماره حساب:
0003622521139
 
 
 
 
بانک مسکن
شماره کارت:
6280231406071448
شماره حساب:
310010916156
 
 
 
 
بانک اقتصاد نوین
شماره کارت:
6274129001620775
شماره حساب:
1-4190779-800-151
 
 
 
 
بانک سامان
شماره کارت:
6219861000998855
شماره حساب:
001-00063443-800-0868
 
 
 
 
کلیه حسابهای فوق به نام مرتضی پیری یا فن آوران آنیل آسیا میباشد
 
 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390    | توسط: مرتضی پیری    |    | نظرات()